INFO@CHATEAUVIANDE.EU

TELEFONISCH CONTACT : 030 - 241 27 28

Duurzaamheid, niet zomaar een goed idee!

In alle bedrijfstakken speelt de maatschappelijke opdracht voor het verder verduurzamen van de productie. Dat geldt ook voor de productie van vlees, het verwerken van vlees legt een zekere druk op het milieu.

Willen we generaties na ons dezelfde mogelijkheden bieden, dan moeten diverse vraagstukken onder ogen worden gezien en oplossingen worden gevonden. Dat is wat onder de noemer van verduurzaming van de productie momenteel op brede schaal in de Nederlandse vleessector gebeurt.

Chateau Viande Utrecht verduurzaamd de productie en onderneemt zo veel mogelijk duurzaam, wat houdt dit in?

- In ons assortiment hebben wij diervriendelijk scharrelvlees, zonder onnatuurlijke toevoegingen. Hieronder valt o.a. het Spaanse Iberico en het Nederlandse Duroc Varkensvlees.

Daarnaast zijn wij bewust wat voor impact ons consumeer verbruik heeft op onze aarde inzake onze productie;

- Ons bedrijfspand is volledig voorzien van 1.980 stuks zonnepanelen om ons eigen energie te kunnen opwekken, verdeeld over ons hele dak. De energie die wij dagelijks verbuiken, onze productie, ons kantoor etc. worden hiervan van zonneenergie voorzien.

- Alle het plastic wat binnen ons bedrijf wordt gebruikt wordt gescheiden verzameld en gerecycled, dit geldt zowel voor verpakkingen ontvangen van onze leveranciers, als zijnde plastic verpakkingen van vloeistoffen, overschot van onze productie etc.

- Al het karton en papier dat in ons bedrijf wordt gebruikt, dit geldt ook voor het papier en karton gebruik op ons kantoor, wordt door ons voor recycling aangeboden en verwerkt.

- Alle lege cartridges welke worden verbruikt binnen ons bedrijf, zamelen wij in voor recycling. Deze gebruikte cartridges kunnen goed worden gerecycled, ze worden opnieuw gevuld voor hergebruik, en dus bespaard van de afvalberg.

- Wij doen o.a. onze correspondentie, orders, facturatie etc. zoveel mogelijk via de digitale snelweg om het onnodig gebruik van papier te minimaliseren.   

- De organisch vetten welke vrijkomen tijdens onze productie scheiden wij van het afvalwater, deze vetten worden daarna duurzaam verwijderd. Van het organische materiaal wekt Rotie, middels vergisting, biogas op, welke dient als grondstof voor de productie van groene stroom.